ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
• Απλά – Σχεδίων – Αφισών
έγχρωμα ή ασπρόμαυρα σε όλα τα
μεγέθη.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
• Ψηφιακές εκτυπώσεις
των αρχείων σας από CD, USB και e-mail σε μεγάλη ποικιλία υλικών.
• Διαφημιστικά Stand, Roll up
• Πανό – αφίσες
• Επαγγελματικές κάρτες
• Φοιτητικές εργασίες
• Διαφημιστικά φυλλάδια κ.α.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Δακτυλογραφήσεις κειμένων,
ισολογισμών, φοιτητικών εργασιών
από υπαγόρευση ή μαγνητοφώνηση
• Εκδόσεις βιβλίων σε μικρό τιράζ
• Διάφορες βιβλιοδεσίες
• Σφραγίδες απλές – αυτόματες
• Πλαστικοποιήσεις
• Scanning – Ψηφιακή αρχειοθέτηση βιβλίων, σχεδίων, φωτογραφιών σε μορφή PDF, Tiff, Cad
• Fax – e-mail